• Home ...
  • Per al ciutadÓ
  • ... TrÓmits
  • ... ProcÚs de selecciˇ de personal

Tràmits

Procés de selecció de personal

Objetiu

La cobertura de places reservades a personal funcionari o laboral, es desenvoluparÓ conforme als procediments de mŔrit i capacitat que en cada cas es determinen.

Normativa d'aplicació

S'ajustarÓ al que assenyalen les bases de la convocat˛ria.

Lloc de presentació

Registre General de la Corporació, oficina Prop o qualsevol mitjan de l'art. 38.4 de la Llei 30/92.

Informació

Ajuntament de Vinar˛s
C/ Sant Ramon, s/n. Planta primera