• Home ...
  • Per al ciutadā
  • ... Trāmits
  • ... Certificat de residčncia

Tràmits

Certificat de residència

Objetiu

La inscripciķ en el Padrķ Municipal d'Habitants comporta la possibilitat d'obtenir certificaciķ acreditativa d'aquesta circumstāncia.

Normativa d'aplicació

Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Rčgim Local
RD 1690/1986, pel qual s'aprova el Reglament de Poblaciķ i Demarcaciķ Territorial.

Lloc de presentació

Registre General de la Corporació, oficina Prop o qualsevol mitjan de l'art. 38.4 de la Llei 30/92.

Informació

Ajuntament de Vinarōs
Poblaciķ (Planta Baixa)
Pl. Parroquial, 12

Destacats