Sistema de gestió mediambiental a les platges

Sistema de gestió mediambiental ISO 14001 a les platges i cales de Vinaròs

 • Vinaròs té implantat un sistema de gestió mediambiental a les platges i cales, que complix els requisits de la norma UNE-EN-ISO 14001.

  ABAST DEL SISTEMA

  L’abast  del sistema són les 25 platges de Vinaròs, incloses tant les platges urbanes, com el gran nombre de cales de la localitat. El sistema abasta el mar, fins a una distància de 200 metres mar endins,  i la superficie d’arena-pedres de la platja.

  OBJECTIUS GENERALS DEL SISTEMA
  1.    Augmentar la qualitat mediambiental de les platges i cales de Vinaròs; uns àmbits fortament freqüentats durant tot l’any, especialment a l’estiu
  2.    Establir mesures de control i seguiment dels aspectes ambientals, per tal d’arribar a un funcionament ambientalment sostenible i al compliment de la legislació vigent.
  3.    Disposar de mecanismes de millora contínua dels paràmetres que incideixen en determinar la qualitat de les platges
  4.    Incidir sobre tots els actors que conflueixen a les platges (en qualsevol moment i grau d’implicació) per tal que participen activament en el sistema

  QUINES EMPRESES DE SERVEI ESTAN IMPLICADES?
  1.    Empresa de recollida de residus i neteja de platges.
  2.    Empresa proveïdora del subministrament d’aigua potable, manteniment de comptadors d’aigua
  3.     Entitat encarregada del socorrisme i del salvament
  4.     Empreses proveïdores de productes i d’instal·lacions mòbils de temporada
  5.     Empreses concessionàries dels serveis de temporada de les platges

  INCIDÈNCIA DEL SIGMA EN EL FUNCIONAMENT NORMAL DE LES PLATGES
  1.    El sistema obliga a que totes les actuacions estiguin procedimentades, per la qual cosa les responsabilitats i les obligacions de cada agent estan perfectament definides en tot moment
  2.    L’establiment anual d’objectius ha de ser adaptat a les necessitats i a les possibilitats de les platges, a més de viables, tant tècnica com econòmicament
  3.    La participació de tots els agents implicats (empreses de servei, administracions, ciutadania, polítics i tècnics...) és clau per al consens i per a l’evolució del SGMA

  OBJECTIUS DE L’ANUALITAT 2016

  1. Disminució d'un 5% del consum de combustible dels vehicles de neteja i salvament i socorrisme.
      1.1. Facilitar la guia de conducció eficient de l’AVEN als conductors de les empreses encarregades de les tasques de neteja i salvament.
      1.2. Conscienciació del personal de les empreses subcontractades mitjançant una reunió amb els caps de les empreses.

  2. Millores documentals del sistema
      2.1. Detallar en l'informe d'auditoria interna les platges i cales visitades.
      2.2. Unificar el registre d'incidències i no conformitats “pròpies” del sistema de gestió ambiental amb les que se registren en la plataforma de seguiment d'incidències municipals (SIGO).
      2.3. Preparar una planificació d'actualització documental de la nova norma ISO.

  3. Millores generals del sistema
      3.1. Per a allargar la vida de les passarel·les de platja, donar-les la volta cada temporada.
      3.2. Sol·licitar al departament tècnic d'obres un informe sobre els punts d'abocament detectats en les cales Pastor i Les Timbes durant la passada auditoria, per a confirmar que es tracta de punts de sortida d'aigües pluvials.

  4. Sensibilització mediambiental (Biblioplatja)
      4.1 Realització de les jornades de sensibilització als usuaris per a la correcta segregació de residus, estalvi d’aigua, reciclatge, etc.

  5. Reduir la presència de residus de burilles en les platges.
      5.1 Adquisició de cendrers de platges.
      5.2 Repartiment entre els usuaris de les platges, dels cendrers, acompanyats d'un díptic amb contingut sobre sensibilització en la prevenció d'aquest tipus de residus.
      5.3 Falca radiofònica sensibilitzadora.

   

  ANALÍTIQUES AIGUA DE BANY 2016

  Setmana del 27/06/2016 - 03/07/2016.

  Setmana del 04/07/2016 - 10/07/2016.

  Setmana del 11/07/2016 - 17/07/2016.

  Setmana del 18/07/2016 - 24/07/2016.

  Setmana del 25/07/2016 - 31/07/2016.

  Setmana del 01/08/2016 - 07/08/2016.

  Setmana del 08/08/2016 - 14/08/2016.

  Setmana del 15/08/2016 - 21/08/2016.

  Setmana del 22/08/2016 - 28/08/2016.

  Setmana del 29/08/2016 - 04/09/2016.

  Setmana del 05/09/2016 - 11/09/2016.

  Setmana del 12/09/2016 - 18/09/2016.

  ACCÉS WEB AL SISTEMA D'INFORMACIÓ NACIONAL D'AIGÜES DE BANY  http://nayade.msc.es

  POLÍTICA MEDIAMBIENTAL

 • Més informació:

 • Enllašos Relacionats:

Destacats