Agenda 21

Educació

 • Regidora: Begoña López Branchat

  Visites amb el regidor: Cita prèvia

  Atenció al públic: Dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores

  Adreça: Biblioteca Municipal

  Tel. 964407961   Fax 964400033

  correu electrònic: fcruz@vinaros.es

  REGIDORIA D'EDUCACIÓ

  L'educació és un dret fonamental, reconegut per la nostra constitució. El possibilitar l'accés a la mateixa, desenvolupar-la, millorar-la i finançar-la és un deure dels poders públics i de les diferents administracions.

  La Regidoria d'Educació gestiona i desenvolupa totes aquelles competències, que en matèria educativa tenen encomanades els ajuntaments, que si bé la legislació actual no confereix als ajuntaments la condició d'administració educativa, sí els reconeix i encomana comeses educatives.

  Les Corporacions Locals intenvenen en l'àmbit educatiu molt més allà d'on aconsegueixen les seues competències, jugant un paper dinamitzador tant en la gestió com en el finançament d'aquells serveis educatius necessaris per als ciutadans i que freqüentment aquests demanden als ajuntaments, quan entitat que li és més propera.

  La Regidoria d'Educació actua en les següents matèries:

  - Detecció i avaluació de les necessitas de la ciutat en matèria educativa.

  - Participació en el disseny de la xarxa de centres i programació de les seues necessitats més importants, tenint en compte el desenvolupament urbanístic i demogràfic.

  - Gestió davant l'Administració autonòmica de la programació d'infraestructures i equipaments necessaris.

  - Provisió de sòls per a l'edificació, manteniment dels edificis d'ensenyament obligatori, la seua conservació, les seus grans i petites reformes, etc.

  - Planificació, engegada i gestió de programes educatius de titularitat municipal que completen l'oferta educativa del municipi.

  - Realització de programes i campanyes específiques de titularitat municipal.

   

   

   

  DESTACATS:

    

  GUIA COMPLETA D'ACTIVITATS EDUCATIVES MUNICIPALS 2015: Ja pots consultar la guia completa amb l'explicació detallada de totes les activitats organitzades per la Regidoria d'Educació per al 2015: Descarregar

   

   

  GUIA D'APRENENTATGE DE L'ANGLÉS (Nivell B2) PER AL PROFESSORAT: Ja pots consultar la guia al següent enllaç  Descarregar

   

    

Destacats