Serveis Socials Especializats

 • Constitueixen el segon nivell d'atenció social a grups de persones la situació social de les quals, una vegada diagnosticada pels Serveis Socials Generals o Comunitaris, requereix una intervenció més específica.

  CENTRE DE REHABILITACIÓ I INTEGRACIÓ SOCIAL (CRIS)

  Què és un CRIS?   

  Un servei específic i especialitzat dirigit a persones adultes amb discapacitat per malaltia mental de llarga duració que manifesten una deterioració significativa de les capacitats funcionals, on es porten a terme programes individualitzats de rehabilitació adequats a les característiques, necessitats i situació concreta de cada un dels usuaris.
   

  Què ofereix?  

  Informació, assessorament, orientació i intervenció professional.

  Programes individualitzats de rehabilitació psicosocial

  1. Programa de psicoeducació i estils de vida saludables.
  2. Programa d'autoatenció i activitats de la vida diària.
  3. Programa d'entrenament cognitiu.
  4. Programa de competència social.
  5. Programa d'articulació de recursos i integració social.
  6. Programa de psicomotricitat.
  7. Programa d'intervenció familiar.
   
  Com s'hi accedeix?  

  1. Sent derivat pels Serveis de Salut Mental de l'Àrea 01 de Salut.
  2. Acudint als Serveis Socials Generals del municipi de residència.
   
  De qui depén?  

  La titularitat del CRIS és de l'Ajuntament de Vinaròs, i el manteniment està subvencionat per la Conselleria de Benestar Social.
   
  Localització  

  CENTRE DE REHABILITACIÓ I INTEGRACIÓ SOCIAL
  CRIS
  AV. GIL D'ATROSILLO S/N
  12500 VINARÒS
  TEL.: 964 400587
  FAX: 964 400619
  Correu: cris@vinaros.org

Destacats