EDIFICANT

Relació centres EDIFICANT

 • CEIP ASSUMPCIÓ

   

   

  El CEIP Ntra. Sra. de l'Assumpció va sol·licitar amb núm de registre d'entrada 2018-E-RC-1670 data 31/01/2018 un seguit d'actuacions necessàries al centre. Es va fer la sol·licitud  a la Generalitat Valenciana  mitjançant del Pla Edificant amb data 23/02/18  núm. registre 05TUI/2018/6104

  Amb data 8 de març  ens autoritzen a demanar la delegació de competències per a fer les actuacions sol·licitades.

  IES JOSÉ VILAPLANA;

     

   

   

  EL IES José Vilaplana va sol·licitar la adecuació/ampliació del centre. Es va fer la sol·licitud a la Generalitat Valencia a través del Pla Edificant amb data 24/01/18  núm. registre 05TUI/2018/1962

  IES LEOPOLDO QUEROL;

  El IES Leopoldo Querol va sol·licitar diferents actuacións al centre. Es va fer la sol.licitud a la Generalitat Valenciana a través del Pla Edificant amb data 31/01/18  núm. registre 05TUI/2018/3278

  Amb data 8 de març ens autoritzen a demanar la delegació de competències per a fer les actuación sol·licitades.

  COL·LEGI EDUCACIÓ ESPECIAL

   

   

   

  El CEE Baix Maestrat va sol·licitar amb núm. de registre d'entrada 2018-E-RC-2040 data 07/02/18 un seguit d'actuacions necessàries al centre. Es va fer la sol·licitud a la Generalitat Valenciana mitjançant del Pla Edificant amb data 05/03/18 núm. registre 05TUI/2018/7155

  CEIP MISERICÒRDIA

   

   

   

   El CEIP Mare de Déu de la Misericòrdia va sol·licitar amb núm de registre d'entrada 2018-E-RC-1483 data 30/01/18 un seguit d'actuacions necessàries al centre. Es va fer la sol·licitud a la Generalitat Valencian mitjançant del Pla Edificant amb data 08/02/18 núm. registre 05TUI/2018/4073

  Amb data 8 de març ens autoritzen a demanar la delegació de competències per a fer les actuación sol·licitades.