EDIFICANT

Relació centres EDIFICANT

 • CEIP ASSUMPCIÓ

   

   

  El CEIP Ntra. Sra. de l'Assumpció va sol·licitar amb núm de registre d'entrada 2018-E-RC-1670 data 31/01/2018 un seguit d'actuacions necessàries al centre. Es va fer la sol·licitud  a la Generalitat Valenciana  mitjançant del Pla Edificant amb data 23/02/18  núm. registre 05TUI/2018/6104

  Amb data 8 de març  ens autoritzen a demanar la delegació de competències per a fer les actuacions sol·licitades.

  IES JOSÉ VILAPLANA;

     

   

   

  EL IES José Vilaplana va sol·licitar la adecuació/ampliació del centre. Es va fer la sol·licitud a la Generalitat Valencia a través del Pla Edificant amb data 24/01/18  núm. registre 05TUI/2018/1962

  IES LEOPOLDO QUEROL;

  El IES Leopoldo Querol va sol·licitar diferents actuacións al centre. Es va fer la sol.licitud a la Generalitat Valenciana a través del Pla Edificant amb data 31/01/18  núm. registre 05TUI/2018/3278

  Amb data 8 de març ens autoritzen a demanar la delegació de competències per a fer les actuación sol·licitades.

  COL·LEGI EDUCACIÓ ESPECIAL

   

   

   

  El CEE Baix Maestrat va sol·licitar amb núm. de registre d'entrada 2018-E-RC-2040 data 07/02/18 un seguit d'actuacions necessàries al centre. Es va fer la sol·licitud a la Generalitat Valenciana mitjançant del Pla Edificant amb data 05/03/18 núm. registre 05TUI/2018/7155

  CEIP MISERICÒRDIA

   

   

   

   El CEIP Mare de Déu de la Misericòrdia va sol·licitar amb núm de registre d'entrada 2018-E-RC-1483 data 30/01/18 un seguit d'actuacions necessàries al centre. Es va fer la sol·licitud a la Generalitat Valenciana mitjançant del Pla Edificant amb data 08/02/18 núm. registre 05TUI/2018/4073

  Amb data 8 de març ens autoritzen a demanar la delegació de competències per a fer les actuación sol·licitades.

   

   

   

  CEIP SANT SABASTIÁ

   

  El CEIP Sant Sebastiá ha sol·licitat cobrir pista esportiva existen i les instal·lacions necessàries en l'anomenada pista.

  Noves peticions per par del CEIP Sant Sebastiá arranjament del pati d'infantil amb instl·lacions de jocs infantils, arener, etc. També arranjament valla perimetral del centre.

  Es va fer la sol·licitud a la Generalitat Valenciana mitjançant del Pla Edificant amb data 03/04/18 núm. registre 05TUI/2018/11424

  Es va fer la sol·licitud d'aquesta nova petició a la Generalitat Valenciana mitjançant del Pla Edificant amb data 09/04/18 núm. registre 05TUI/2018/12361

   

 • Més informació:

Destacats