Xarxa Llibres

Xarxa Llibres

 • FASE 1 XARXA LLIBRES DE TEXT: 

  INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES:

  Informació per a les famílies

  Solicitud

  Manual sol·licitud individual de les famílies

  Aquells que tingues fills/les empadronades al municipi de Vinaròs, però que estiguen escolaritzades en un altre municipi, han de demanar l'ajuda a l'Ajuntament de Vinaròs i podran fer-ho qualsevol dels dies establerts per a aquesta finalitat, és a dir, del 2 al 18 de desembre, el dia que vulguen. Hauran d'adreçar-se al VINALAB en horari de 9 a 14.30 hores.

  INFORMACIÓ PER A LES AMPES:

  Informació AMPAS

  Model factura AMPAS

  Model document individual per a les famílies

  BASES REGULADORES DE LES AJUDES DEL PROGRAMA XARXA LLIBRES DE TEXT: 

  Bases

  FASE 2 XARXA LLIBRES DE TEXT:

  La segona fase del Programa Xarxa llibres de text funcionarà de la següent forma segons les instruccions rebudes de la Conselleria d'Educació:  Instruccions / Diapositives

   

  Ordre 26/2016 de 13 de juny de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text i material curricular, a través de la creació i posada en funcionament de bancs de llibres de text i material curricular en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, i es determinen les bases reguladores de les subvencions destinades a centres docents privats concertats i centres docents de titularitat de corporacions locals: Descarregar

Destacats