Notícies educació

 •  ANY 2016

   

  - RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim  Especial, per la qual es convoquen les proves d’accés de  caràcter específic i es determina el calendari i el procediment per a l’admissió i matriculació, per a cursar els  ensenyaments esportius de cicle inicial i cicle final de Futbol; cicle inicial, cicle final i cicle superior de Vela; i cicle inicial i cicle final de Mitja Muntanya, Alta Muntanya,  Barrancs i Escalada, en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2016-2017. Descarregar

  -  Extracte de la Resolució de 23 de juny de 2016, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a la realització d’estudis  universitaris durant el curs acadèmic 2015-2016 en les  universitats de la Comunitat Valenciana. Descarregar

   

  ORDRE 30/2016, de 20 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les ajudes per a complementar les beques per a l’activitat de mobilitat d’estudiants per estudis del programa Erasmus+, pertanyents a institucions públiques d’educació superior de la Comunitat Valenciana. Descarregar

  -Ordre 28/2016,  de 16 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions al transport universitari a la Comunitat Valenciana: Descarregar

   

  -  Ordre 29/2016, de 17 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides a les asociacions de mares i pares d'alumnes, associacions d'alumnes, les seues federacions i confederacions: Descarregar

   

  - Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l'accés, l'admissió i la matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional de la Comunitat Valenciana: Descarregar

  - Resolució d'1 de juny de 2016, de la Secretaria Autoǹomica d'Educació i Investigació, per la qual s'estableixen el calendari i el procediment d'admissió i de matrícula de l'alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats concertats no universitaris; en els programes formatius de Qualificació Bàsica finançats amb fons públics, i en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d'Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, adreḉats a beneficiaris del Pla d'ocupació juvenil per la curs 2016-17: Descarregar

Destacats