Calendari escolar


 • CURS 2016-2017 - CALENDARI ESCOLAR:

  Les activitats escolars del curs acadèmic 2016-2017 s’iniciaran i finalitzaran, en funció de les ensenyances cursades, en les dates següents:

  1. En Educació Infantil i en Educació Primària, s’iniciaran el 8 de setembre de 2016 i finalitzaran el 20 de juny de 2017.

  2. En Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat s’iniciaran el 8 de setembre de 2016 i finalitzaran el 16 de juny de 2017.

  3. En formació professional s'iniciaran el 8 de setembre de 2016 i finalitzaran el 16 de juny de 2017

  Excepcionalment l'alumnat que curse ensenyances de Formació Professional Bàsica de segona oportunitat i el de programes formatius de qualificació bàsica iniciaran les activitats escolars el 22 de setembre de 2016 i finalitzaran el 16 de juny de 2017.

  4. En formació de Persones Adultes, s'iniciaran el 19 de setembre de 2016 i finalitzaran el 9 de juny de 2017.

  5. En ensenyances esportives reglades i artístiques començaran el 19 de setembre de 2016 i finalitzaran el 16 de juny de 2017

  6. En ensenyances d'idiomes començaran el 26 de setembre de 2016 i finalitzaran el 16 de juny de 2017.

   

  Els períodes de vacacions del curs 2016-2017 seran els següents:

  1. Vacacions de Nadal: des del 23 de desembre de 2016 fins al 6 de gener de 2017, ambdós inclosos.

  2. Vacacions de Pasqua: des del 13 al 24 d’abril de 2017, ambdós inclosos.

   

  Durant este curs escolar seran festius:

  - 12 d'octubre, Festa Nacional d'Espanya

  - 1 de novembre, Festa de Tots Sants.

  - 6 de desembre, Dia de la Constitució.

  - 8 de desembre, Dia de lala Inmaculada Concepció.

  - 1 de maig, Festa del Treball.

   

Destacats