Calendari escolar


 • CURS 2017-2018- CALENDARI ESCOLAR:

  Les activitats escolars del curs acadèmic 2017-2018  s’iniciaran i finalitzaran, en funció de ls ensenyaments cursats, en les dates següents:

  1. En Educació Infantil i en Educació Primària, s’iniciaran l'11 de setembre de 2017 i finalitzaran el 22 de juny de 2018.

  2. En Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat s’iniciaran el l'11 de setembre de 2017 i finalitzaran el 20 de juny de 2018.

  3. En formació professional s'iniciaran l'11 de setembre de 2017 i finalitzaran el 20 de juny de 2018

  Excepcionalment l'alumnat que curse programes formatius de qualificació bàsica iniciarà les activitats escolars el 21 de setembre de 2017 i finalitzará el 18 de juny de 2018

  L'alumnat que curse ensenyances de Formació Professional Bàsica de segona oportunitat  iniciarà les activitats escolars el 14 de setembre de 2017 i finalitzaran el 25 de juny de 2018.

  4. En formació de Persones Adultes, s'iniciaran el 18 de setembre de 2017 i finalitzaran el 15 de juny de 2018.

  5. En ensenyances esportives reglades i artístiques començaran el 18 de setembre de 2017 i finalitzaran el 13 de juny de 2018

  6. En ensenyances d'idiomes començaran el 2 d'octubre de 2017 i finalitzaran el 27 de juny de 2018.

   

  Els períodes de vacacions del curs 2017-2018 seran els següents:

  1. Vacacions de Nadal: des del 23 de desembre de 2017 fins al 7 de gener de 2018, ambdós inclosos.

  2. Vacacions de Pasqua: des del 29 de març al 9 d’abril de 2017, ambdós inclosos.

   

  Durant este curs escolar seran festius:

  -9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana

  - 12 d'octubre, Festa Nacional d'Espanya

  - 1 de novembre, Festa de Tots Sants.

  - 6 de desembre, Dia de la Constitució.

  - 8 de desembre, Dia de lala Inmaculada Concepció.

  -19 de març, San Josep

  - 1 de maig, Festa del Treball.

   

Destacats