Projecte I3S

 • PROJECTE I3S ITINERARIS INTEGRATS D'INSERCIÓ SOCIOLABORAL

  Projecte subvencionat per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives a través de l'Ordre 16/2016, de 1 d'Agost, per la qual s'establien les bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides al desenvolupament d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social.

  Per Resolució de 21 de juny de 2017, de la mateixa Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat, es va concedir aquesta subvenció a l'Ajuntament de Vinaròs.
  Es va començar a treballar el 18 de setembre de 2017 en el Vinalab  (c/ Galícia nº 12) i es finalitzaran els treballs el 31 de desembre de 2017.
  Què és?
  És un Projecte d'Innovació Social, finançat pel Fondo Social Europeu,
  orientat al desenvolupament de les habilitats, millora de l'empleabilidad i inserció
  laboral de les persones en situació de vulnerabilitat social.
  Quin és el nostre objectiu?
  Afavorir l'accés al mercat de treball de les persones que es troben en
  situació o risc d'exclusió social, mitjançant orientació, formació i assessorament
  individualitzat, aprofitant i coordinant els recursos locals per al
  benefici personal i social.
  Quin és el procés?
  -Identificació de les competències personals, socials i laborals per part de
  professionals.
  -Disseny d'un pla individualitzat de treball (itinerari integrat) per a incorporar
  i desenvolupar millores en els àmbits de la integració social i/o laboral.
  -Formació i acompanyament.
  -Prospecció empresarial i Intermediació laboral
  -Inserció laboral
  Què és la Prospecció Laboral?
  És una eina d'acostament entre les Empreses, els Serveis d'Orientació
  i les persones que cerquen ocupació.
  El seu principal objectiu és identificar i gestionar les necessitats de les empreses,
  tant a nivell formatiu com a laboral.
  Quins serveis oferim?
  - Base de demandants d'ocupació classificats i orientats.
  - Gestió d'ofertes d'ocupació i selecció de personal a cost zero.
  - Assessorament legal en matèria de Subvencions, Bonificacions i Contractacions.
  - Seguiment permanent abans, durant i després de la incorporació al lloc.
  - Difusió de les empreses col·laboradores a través de les xarxes socials i mitjans de comunicació..
  Quins beneficis obté?
  - Estalvi en selecció i sedàs curricular, oferint el millor ajust possible en funció
  de la personalitat, experiència i habilitats
  - Accés a beneficis socials i fiscals.
  - Suport personalitzat de les persones contractades.
  - Millora de la reputació de l'empresa.
  Documentació:

   - Article premsa Diariet.

   - Article premsa 7Dies.

   - Díptic Participant.

   - Díptic Empresari.

Destacats