Sistema de gestió mediambiental a les platges

Sistema de gestió mediambiental ISO 14001 a les platges i cales de Vinaròs

 • Vinaròs té implantat un sistema de gestió mediambiental a les platges i cales, que complix els requisits de la norma UNE-EN-ISO 14001.


  ABAST DEL SISTEMA

  L’abast  del sistema són les 25 platges de Vinaròs, incloses tant les platges urbanes, com el gran nombre de cales de la localitat. El sistema abasta el mar, fins a una distància de 200 metres mar endins,  i la superficie d’arena-pedres de la platja.


  OBJECTIUS GENERALS DEL SISTEMA
  1.    Augmentar la qualitat mediambiental de les platges i cales de Vinaròs; uns àmbits fortament freqüentats durant tot l’any, especialment a l’estiu
  2.    Establir mesures de control i seguiment dels aspectes ambientals, per tal d’arribar a un funcionament ambientalment sostenible i al compliment de la legislació vigent.
  3.    Disposar de mecanismes de millora contínua dels paràmetres que incideixen en determinar la qualitat de les platges
  4.    Incidir sobre tots els actors que conflueixen a les platges (en qualsevol moment i grau d’implicació) per tal que participen activament en el sistema


  QUINES EMPRESES DE SERVEI ESTAN IMPLICADES?
  1.    Empresa de recollida de residus i neteja de platges.
  2.    Empresa proveïdora del subministrament d’aigua potable, manteniment de comptadors d’aigua
  3.     Entitat encarregada del socorrisme i del salvament
  4.     Empreses proveïdores de productes i d’instal·lacions mòbils de temporada
  5.     Empreses concessionàries dels serveis de temporada de les platges


  INCIDÈNCIA DEL SIGMA EN EL FUNCIONAMENT NORMAL DE LES PLATGES
  1.    El sistema obliga a que totes les actuacions estiguin procedimentades, per la qual cosa les responsabilitats i les obligacions de cada agent estan perfectament definides en tot moment
  2.    L’establiment anual d’objectius ha de ser adaptat a les necessitats i a les possibilitats de les platges, a més de viables, tant tècnica com econòmicament
  3.    La participació de tots els agents implicats (empreses de servei, administracions, ciutadania, polítics i tècnics...) és clau per al consens i per a l’evolució del SGMA

  OBJECTIUS DE LA ANUALITAT 2017

  1. Disminució d'un 5% del consum de combustible dels vehicles de neteja i salvament i socorrisme        1.1.  Facilitar la guia de conducció eficient de l’AVEN als conductors de les empreses encarregades de les tasques de neteja i salvament
          1.2 Reunió amb els responsables del Serveis de neteja i salvament per a trobar noves mesures de minimització del consum de combustibles.

  2. Millores generals del sistema
          2.1. Demanar a la empresa de manteniment de l’estació de bombament els registres de manteniment preventiu / correctiu.
          2.2 Demanar els informes de seguiment y control de Legionella en dutxes i rentapeus a l’empresa encarregada de la prestació del servei
          2.3 Demanar a UTE playas y Costas Vinaròs, informació sobre la seua alta coma productor de residus.

  3. Sensibilización medioambiental (Biblioplatja)
          3.1 Realització de les jornades de sensibilització als usuaris per a la correcta segregació de residus, estalvi d’aigua, reciclatje, etc.

  4. Reduir la presència de residus de burilles en les platges
          4.1 Adquisició de 1000 cendrers de platges.
          4.2 Repartiment entre els usuaris de les platges, dels cendrers, acompanyats d'un fyer amb contingut sobre  sensibilització en la prevenció d'aquest tipus de residus.
          4.3 Falca radiofònica sensibilitzadora
   

  ANALÍTIQUES AIGUA DE BANY 2017

  Setmana del 26/06/2017 - 02/07/2017.

  Setmana del 03/07/2017 - 09/07/2017.

  Setmana del 10/07/2017 - 16/07/2017.

  Setmana del 17/07/2017 - 23/07/2017.

  Setmana del 24/07/2017 - 30/07/2017.

  Setmana del 31/07/2017 - 06/08/2017.

  Setmana del 07/08/2017 - 13/08/2017.

  Setmana del 14/08/2017 - 20/08/2017.

  Setmana del 21/08/2017 - 27/08/2017.

  Setmana del 28/08/2017 - 03/09/2017.

  Setmana del 04/09/2017 - 10/09/2017.

  Setmana del 11/09/2017 - 17/09/2017.

  ACCÉS WEB AL SISTEMA D'INFORMACIÓ NACIONAL D'AIGÜES DE BANY  http://nayade.msc.es

  POLÍTICA MEDIAMBIENTAL

  Cerfiticat del sistema de qualitat ambiental ISO 14001

 • Més informació:

 • Enllašos Relacionats:

Destacats