Servei de Transport Adaptat

 • L'Ajuntament de Vinaròs per mitjà de la Regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat i amb la gestió de L'Onada Serveis ofereix a la ciutadania el Servei de Transport Adaptat per PERSONES de QUALSEVOL EDAT amb DISCAPACITAT FÍSICA, PSÍQUICA O DIFICULTAT DE MOBILITAT, de manera contínua o temporal, i sempre que les esmentades circumstàncies dificulten l'ús del transport públic col·lectiu.  REQUISITS:
  - Estar empadronat a la ciutat de Vinaròs.
  - Estar en possessió del certificat de minusvalidesa o informe mèdic acreditatiu de la dificultat de mobilitat.

  - Acreditació de la necessitat d'acudir al recurs per al qual se sol·licita el servei.
  - No ser beneficiari d'ajudes directes o indirectes d'altres Administracions Públiques per aquest concepte.

  ELS INTERESSATS PODEN ADREÇAR-SE

  Punt de recollida de la sol.licitud

  Equip Social Base de l'Ajuntament de Vinaròs
  Pl. Sant Antoni, 19
  Tlf: 964450075
  Atenció al públic: de dilluns a divendres de 08:00 a 15:00

  Punt de recollida, informació i entrega de la sol·licitud


  Centre de dia Municipal de Vinaròs l'Onada
  Avda Gil d'Atrocillo s/n
  Tlf: 964867922
  Atenció al públic: de dilluns a divendres de 09:00 a 13 i de 15:00 a 19:00

Destacats