• Home ...
  • Advertència Legal

Advertència Legal

En virtut de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem dels següents extrems: L'ompliment de les dades que es troben en el present formulari és obligatòria per a la seua inclusió en el "Fitxer d'usuaris de la web de l'Ajuntament de Vinaròs", i el titular de les dades es fa responsable de la veracitat dels mateixos. La finalitat del mencionat fitxer és la gestió dels usuaris de la web per a l'accés als distints servicis d'este i l'enviament de comunicacions promocionals a través del seu correu electrònic. L'afectat podrà exercir els seus drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació, personant-se en l'Ajuntament de Vinaròs, que és el Responsable del Fitxer, amb domicili social en Plaça Parroquial 12, Vinaròs o, per mitjà de l'enviament d'un escrit al costat de la seua fotocòpia del DNI

Destacats